All Articles By

Bartek Kołakowski

Moje wpisy i przedsięwzięcia motywuję chęcią uczynienia sieci bardziej dostępną i jeszcze lepiej służącą wszystkim. Wierzę, że we współczesnym świecie umiejętność programowania jest podstawą większości innowacji. Obszary moich zainteresowań to technologie mobilne, integracja światów Internetu i telekomunikacji oraz oprogramowanie "w chmurze".