This post is sponsored by VMware. Learn about VMware virtualization and cloud solutions for small & mid-size business visit info.vmware.com



This article is available in other languages:

Germany Waarom een ‘Disaster Recovery’ plan niet genoeg isFrance Waarom een ‘Disaster Recovery’ plan niet genoeg isChina Waarom een ‘Disaster Recovery’ plan niet genoeg isNetherlands Waarom een ‘Disaster Recovery’ plan niet genoeg isEngland Waarom een ‘Disaster Recovery’ plan niet genoeg isPortugal Waarom een ‘Disaster Recovery’ plan niet genoeg is

Je bent voorbereid op elke mogelijke ramp. Alle systemen zijn solide en volledig geautomatiseerd voor het geval er toch iets mis gaat. Dan gaat het mis. Een aardbeving van 7.1 op de schaal van Richter maakt de stad waar je woont met de grond gelijk. Gelukkig schakelen de systemen op de zaak volautomatisch over op Amazon EC2 door de goede voorbereiding en een ‘Disaster Recovery’ (DR) plan. Het heeft gewerkt.

Maar dan is er opeens toch een probleem. Niemand gaat aan het werk met het back-up systeem. Mensen zijn op zoek naar familieleden en omdat het kantoor verdwenen is, is er ook eigenlijk geen plek om te werken. Er is nauwelijks elektriciteit en internet, het 3G netwerk ligt plat. Contact leggen met personeel is onmogelijk.

De realiteit leert dat veel IT bedrijven zich onschendbaar wanen als een DR plan op de planken ligt. Zo’n plan is niet zozeer anders dan bedrijfscontinuïteitsbeheer, het moet hand in hand samenwerken. Een DR plan dekt de technische aspecten af, een een ‘Business Continuity’ plan de menselijke factoren. Er moet nagedacht zijn over beide.

We zien nog vaak een team verantwoordelijk voor de infrastructuur dat de opdracht meekrijgt een systeem te bouwen dat tegen een stootje kan, een betrouwbaar back-up systeem. Diensten en tools die zeggen speciaal voor dit soort ‘rampen’ geschikt te zijn lijken op het eerste gezicht aan alle verwachtingen te voldoen. De cloud (middels het eerder genoemde EC2 of Azure) helpt en maakt de IT kant van DR toegankelijk, toch is daarmee niet het hele probleem uit de lucht. Er is dan een IT plan, maar niet veel meer dan dat. Het is vervolgens niet verwonderlijk dat de meeste bedrijven een situatie die zo extreem is dat mensen niet meer naar hun werk kunnen, niet hebben ingecalculeerd.

Laat het duidelijk zijn dat Business Continuity geen IT probleem is. Het is een probleem
van het hele bedrijf. Als je de taak hebt gekregen een DR systeem op poten te zetten dan is het een goed idee om de verantwoordelijk naar je toe trekken om het management te wijzen op de zaken die zij moet regelen. De kans is anders groot dat jouw systeem de ‘schuld’ krijgt als er echt iets mis gaat.

Datzelfde management moet een plan opstellen waaruit blijkt wie de systemen draaiende houdt als publieke infrastructuur het laat afweten. Wie zorgt er voor het uitbetalen van de salarissen? Wie reageert er op aanvragen via de website? Waar kunnen mensen überhaupt werken en op welke computers?

Een ‘gespiegeld’ datacenter op een andere locatie is een goed begin. Kantoorruimte dichtbij dat datacenter en zelfs additionele medewerkers voor die locatie is nog beter. De kosten hiervan lijken wellicht heel hoog en tegelijkertijd gaat het hier om continuïteit. Als de business moet blijven draaien (zoals in het geval van elk bedrijf) weegt dit niet op tegen de voordelen. Veel bedrijven negeren Business Continuity en achten de kans dat een catastrofe bij hen toeslaat te klein. Ze plannen te weinig of vergeten de mensen die nou juist zo belangrijk zijn. IT is tegenwoordig zo belangrijk voor de meeste bedrijven dat het onverstandig zou zijn om niet over dit soort zaken na te denken.

Ik suggereer overigens niet dat je als IT professional verantwoordelijk bent voor de ontwikkeling en uitrol van een Business Continuity plan voor de Financiële afdeling of het HR team. Het is wel aan te raden om het op je te nemen om anderen bewust te maken van hun verantwoordelijkheden. Als jij het niet doet, wie dan wel?